Bernadottefalk.se

Ta reda på om du har ärftliga sjukdomar, hur din kropp tar emot mat och träning och mycket mer...

DNA-test för fler kungliga ättlingar

Bernadotte/Romanov/ Danska huset Glücksborg m.fl.

Om du har en rak manlig linje, endast från son till son o.s.v. och söker släktskap med ätten Bernadotte kan du välja ett Bernadotte DNA-test. 

Bernadotte & Falk kan exklusivt erbjuda Kunglig test för alla linjer, genom Jan Bernadotte. Detta gäller när din släktlinje endast har kvinnliga anfäder eller är mixad med manliga. Vi ärver alla, oavsett kön s.k. autosomalt DNA. Detta DNA-test gör det möjligt att avgöra släktskap upp emot 5-7 generationer tillbaka. Observera denna DNA-test kan inte klarlägga annat än om släktskap finns inom Jan Bernadottes släkträd.

Vilken gren släktskapet har, kan inte DNA-testen visa. Det kan vara Bernadotte eller Romanovlinjen eller lika gärna gå genom Jans moderslinje Karin Nissvandt.  Har man fakta som talar för att släktskap kan finnas, t.ex. genom dokument, gåvor, släktforskning eller familjens muntliga släktberättelse, blir denna DNA-test en viktig pusselbit som kan styrka eller avfärda att släktskap finns.

1. Syssling (tremänning) (2nd cousins) sannolikhet i svaret över 99 %
2. Fyrmänning (3rd cousins) sannolikhet i svaret ca 90 %
3. Femmänning (4th cousins) sannolikhet i svaret ca 50 %
4. Sexmänning (5th cousins) sannolikhet i svaret ca 10 %
5. Sjumänning (6th cousins) sannolikhet i svaret ca 2 %

Är du Fyrmänning (3rd cousins) med Jan Bernadotte är sannolikheten i svaret ca 90 %. Det innebär att de kan styrka släktskap i 9 av 10 fall.

Är du Femmänning (4th cousins) med Jan Bernadotte är sannolikheten i svaret ca 50 %. Det innebär att de kan styrka släktskap i 1 av 2 fall.

Man skall för bästa resultat, låta testa den i sin släkt som står i närmsta generation till den person man söker i släktträdet nedan.

Om du är biologiskt släkt med någon av alla släktträdets anfäder, kan man med DNA-test med stor sannolikhet upptäcka det i de första fem generationerna tillbaka. Sen när ni fått det bekräftat kan ni trycka upp en t-shirt på tsreklam.se med texten “Jag är kunglig” så får alla veta att du har kungligt påbrå.