Bernadottefalk.se

Ta reda på om du har ärftliga sjukdomar, hur din kropp tar emot mat och träning och mycket mer...

Det kungliga DNA-testet

Det finns DNA test som erbjuder släktskapstest mot det Svenska kungahuset Bernadotte, för biologisk, rakt nedstigande manslinje. De gör en jämförelse med mannens Y-kromosom och därmed måste den manliga linjen vara obruten, alltså endast från far till son, o.s.v. Till testen ingår även bestämning av Haplogrupp, d.v.s. vilket ursprung i världen på fädernet, testpersonen härrör ifrån. 

Hur vet de att man har kunglig härkomst? 

Jan Carl Johan Bernadotte af Wisborg, syssling till Sveriges konung Carl XVI Gustaf, son till Lennart Bernadotte född prins av Sverige, upplåter sitt DNA att matchas mot släktskap för dessa DNA-tester. 

Dokumentärfilmaren Oscar Hedin, som gjorde filmen ”Blått Blod” använde Jans DNA för filmproduktionen, där man sökte okända kungliga ättlingar. Oscar intygar följande:

Stockholm den 2011-11-23 Intyg

I samband med dokumentärfilmsproduktionen Blått Blod använde vi DNA-teknik för att undersöka släktförhållanden inom släkten Bernadotte

För att säkerställa att Jan Bernadotte tillhörde en rakt nedstigande manslinje inom släkten Bernadotte bad vi en person som tillhörde en annan påstådd manslinje att ställa sitt DNA till förfogande för projektet.

De två DNA-proven visade på släktskap med varandra. Sannolikheten var den högsta möjliga. Det är alltså utom all rimlig tvivel att Jan Bernadotte tillhör släkten Bernadotte.

Oscar Hedin
Regissör & Producent 

I ditt svar får du veta om släktskap bedöms finnas, eller att släktskap helt kan uteslutas. I dagsläget finns endast testet på Bernadottes manslinje. Alla på den biologiska manliga sidan bär på gemensam Y-kromosom. Bernadottetestet görs via matchning med Y-DNA-test och utgör nära nog, fullständigt bevis för om släktskap finns. Däremot kan testen inte tala om vilken person släktskapet utgår ifrån.