KUNGLIGT DNA-TEST FÖR ALLA

Bernadotte och Falk kunde exklusivt erbjuda DNA-Test genom Jan Bernadotte, oavsett släktlinjej

NYA DNA-TJÄNSTER

Mats Falk har startat denna helt nya och unika tjänst för att ge dig möjlighet att med ett enkelt DNA-test, ta reda på om din släkthistoria är sann. Släktforskning kan nu med hjälp av avancerad DNA-teknologi komma ett steg längre.

ENKELT OCH SÄKERT

Så snart inbetalning skett, skickas testpaketet med posten till den adress du uppgett, tillsammans med fullständiga instruktioner. Testpaket innehåller, fyra provpinnar och frankerade svarskuvert. Pinnarna placeras efter skrapningen på insidan av kinderna, i svarskuvertet och returneras därefter snarast möjligt .

KVALITET OCH GARANTI

För att säkerställa bästa prestanda i vårt laboratorium gällande alla aspekter av våra testtjänster, deltar vi i flera frivilliga ackrediteringssystem program. Dessa program kontrollerar tillförlitligheten av vår utrustning, kvalifikationer hos vårt laboratorium, personal och riktigheten i våra testmetoder och standardiserade arbetsrutiner.