Kvalitet & garanti

Ackrediteringar

DNA-testmetoder utvecklas i snabb takt. För att säkerställa bästa prestanda i vårt laboratorium gällande alla aspekter av våra testtjänster, deltar vi i flera frivilliga ackrediteringssystem program. Dessa program kontrollera tillförlitligheten av vår utrustning, kvalifikationer hos vårt laboratorium, personal och riktigheten i våra testmetoder och standardiserade arbetsrutiner.

Alla våra tjänster är helt konfidentiella. Våra juridiska testrapporter är signerade av notarius publicus, staten Ohio, USA. Vi är även godkända av Storbritanniens justitiedepartement och vi har följande ackrediteringar:

Alla våra tester körs två gånger med DDC´s Dual Process™, för optimal säkerhet.

Miljöcertifierad distribution

Bernadotte & Falk AB använder sig av Svenska Postverkets miljöcertifierade utskick, enligt ISO 14001 och vi arbetar ständigt för minskad miljöpåverkan.

© 2011 Bernadotte & Falk AB