Y-kromosom jämförelse test

Y-kromosom DNA-test utförs för att avgöra om två eller flera manliga personer är biologiskt släkt via samma manliga linje. Detta skall inte förväxlas med: Ursprung Manlig linje (Y STR) test, som avgör din nedärvda haplogrupp, baserat enbart på ditt DNA.

En Y-kromosomjämförelse kan användas för att kontrollera när en manlig påstådd pappa inte är tillgänglig för faderskapstestning och där andra släktskaptester inte kan tillämpas.

En son ärver sin Y-kromosom från sin far, och kromosomen påverkas ringa eller inte alls av detta arv. Därför kan ”Y-kromosomer profileras och jämföras med andra manliga personer för att se om de är biologiskt släkt genom faderns gren. Män som är biologiskt släkt på det sättet har praktiskt taget unikt identiska Y-STR-profiler.

OBS: Även om denna jämförelseanalys kan avgöra om manliga personer är släkt på manssidan, kan inte typen av släktskap avgöras, oavsett om de är far/ son, farbror/ brorson, morfar/ dotterson, etc.

En Y-STR test kräver deltagande av två eller flera män som vill veta om de är biologiskt släkt på svärdsidan (testdeltagarna är uteslutande män, eftersom kvinnor inte har Y-kromosom).

Svar på proverna kommer efter 5 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Det finns ingen gräns för hur många män som kan delta i en Y-STR test. Test för två manliga personer inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto).

Pris: 2395 kronor BESTÄLL

Fler personer kan delta i samma test. Varje ytterligare testdeltagare kostar 1185 kronor (privat) utöver standardtestets avgift.

Pris: 1185 kronor per person BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även Y-kromosomtest för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC).

Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB