Ursprung Manlig Linje test

Test som visar dina förfäders ursprung på fädernet, vilka vandringsvägar och härstamning i världen som de kommit ifrån. Män kan testa både moderns och faderns ursprung. Kvinnor kan själva bara testa sitt ursprung på mödernet. Vill hon göra det på sitt faderliga ursprung, kan hon låta sin far/ bror/farbror/farfar, ta provet. Dessa tester kommer att ge dig information om fädernet/ moderns ursprung, migration och haplogrupp.

Bernadotte & Falk erbjuder Ursprung manlig Linje (Y-STR) DNA Test som påvisar ditt gamla fädernearv.  Detta test är alltså endast tillgänglig för prov av män eftersom vi kontrollerar Y-kromosomens markörer för att avgöra vilken manlig haplogrupp, eller ”stam” du tillhör.

För ca 175,000 år sedan, föddes den moderna människan någonstans i Östafrika. Med tiden började människor att migrera därifrån för att uppfylla resten av världen. När de bosatte sig i olika geografiska områden, påverkade detta deras DNA-markörer på olika sätt. Av detta har forskare skapat ett genetiskt register som visar våra förfäders migration över hela den antika världen. Dessa markörer, företrädda av bokstäverna i kartan nedan, bestämmer vilken haplogrupp du tillhör, vilken är förenad med din ursprungsort.

Är du släkt med de ursprungliga bosättarna i Europa före istiden (mer än 20,000 år sedan)? Eller var dina förfäder nyare besökare från angränsande Asien, eller till och med Nordafrika? Ta reda på genom att beställa din: Ursprung Manlig Linje (Y-STR) DNA Test(för endast 1195 kronor) idag.

Hur samlas DNA-proverna in?

Prover för våra Manliga Linjer (Y-STR) DNA-test, tas med hjälp av enkla och smärtfria kindgnuggprov. Syntetpinnarna liknar topsar som vi hittar i var mans badrumsskåp. Under DNA-provtagningen gnuggas var och en av de fyra pinnar mot insidan av kinderna (två används på varje kind). Den gnuggande rörelsen samlar lösa kindceller som innehåller DNA, vilka vi använder i vår genetiska analys.

Kompletta instruktioner finns i ditt DNA-provtagningsset som du får när du beställer testet.

Vad kommer testresultatet att berätta?

Din DNA-test rapport visar din haplogrupp, som representerar den del av världen dina förfäder kom ifrån. Den innehåller också rådata, även kallad en haplotyp, för din Y-STR DNA-test, som du kan använda för vidare forskning inom många offentliga databaser och projekt inom släktforskning. Paketet kommer att innehålla nedanstående information på Engelska:

  • Din haplogruppbeteckning
  • En personlig karta som visar dina förfäders resa och där de först bosatte sig i den antika världen.
  • Din Y-STR-profil (rådata)
  • Fakta om din haplogrupp, inklusive vilka delar av världen kan du hitta din ”genetiska kusiner” och kända personer som delar samma haplogrupp som du gör.

Köp en Ursprung Manlig Linje (Y-STR) DNA Test

Enkelt! Beställa online nu! Pris 1195 kronor, inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto)och du får ditt resultat inom 4-6 veckor efter att laboratoriet mottagit dina prover.

Pris: 1195 kronor per person BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB