Ursprung Kvinnlig Linje test

Test som visar dina förfäders ursprung på mödernet, vilka vandringsvägar och härstamning i världen de kommit ifrån. Män kan testa sig på både moderns och faderns ursprung. Kvinnor kan själva bara testa sitt ursprung på mödernet. Vill hon göra det på sitt faderliga ursprung, kan hon låta sin far/ bror/ testa sig. Detta ger dig information om fädernet/ moderns ursprung, migration och haplogrupp.

Bernadotte & Falk erbjuder en: Ursprung Kvinnlig Linje (mtDNA) Test som påvisar ditt gamla möderrnearv.  Detta test är alltså tillgänglig för både män och kvinnor eftersom alla människor bär på mitkondriellt DNA för att avgöra vilken kvinnlig haplogrupp, eller ”stam” du tillhör.

För ca 175,000 år sedan, föddes den moderna människan någonstans i Östafrika. Med tiden började människor att migrera därifrån, för att uppfylla resten av världen. När de bosatte sig i olika geografiska områden, påverkade detta deras DNA-markörer på olika sätt. Av detta har forskare skapat ett genetiskt register som visar våra förfäders migration över hela den antika världen. Dessa markörer, företrädda av bokstäverna i kartan nedan, bestämmer vilken haplogrupp du tillhör, vilken är förenad med din ursprungsort.

Är du släkt med de ursprungliga bosättarna i Europa före istiden (mer än 20,000 år sedan)? Eller var dina förfäder nyare besökare från angränsande Asien, eller till och med Nordafrika? Ta reda på genom att beställa din Ursprung Kvinnlig Linje (mtDNA) Test (för endast 2195 kronor) idag.

Hur samlas DNA-proverna in?

Prover för våra kvinnliga Linjer (mtDNA) DNA-test, tas med hjälp av enkla och smärtfria kindgnuggprov. Syntetpinnarna liknar topsar som vi hittar i var mans badrumsskåp. Under DNA-provtagning, gnuggas var och en av pinnar mot insidan av personens kinder (två används på varje kind). Den gnuggande rörelsen samlar lösa kindceller som innehåller DNA, vilka vi analyserar i vår genetiska test.

Kompletta instruktioner finns i DNA-provtagning kit som du får när du beställer testet.

Vad kommer testresultatet att berätta?

Din DNA-test rapport visar din haplogrupp, som representerar den del av världen dina förfäder kom ifrån. Den innehåller också rådata, även kallad en haplotyp, för din mtDNA DNA-test, som du kan använda för vidare forskning inom många offentliga databaser och projekt inom släktforskning. Paketet kommer att innehålla nedanstående information på Engelska:

  • Din haplogruppbeteckning
  • En personlig karta som visar dina förfäders resa och där de först bosatte sig i den antika världen.
  • Din mtDNA-profil (rådata).
  • Fakta om din haplogrupp, inklusive vilka delar av världen kan du hitta din ”genetiska kusiner” och kända personer som delar samma haplogrupp som du gör.

Köp en: Ursprung Kvinnlig Linje (mtDNA) test

Enkelt! Beställa online nu! Pris 2195 kronor, inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto) och du får ditt resultat inom 4-6 veckor efter att laboratoriet mottagit dina prover.

Pris: 2195 kronor per person BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB