Tvillingtest

Enäggstvillingar utvecklas från en enda äggcell och en spermie vid befruktningen. Eftersom de kommer från en enda zygot som båda delar under sin tidiga utveckling, har enäggstvillingar samma DNA-profil.

Tvåäggstvillingar utvecklas från två äggceller som befruktas av två spermier. Tvåäggstvillingar har därför olika DNA-profiler. Deras profiler är precis så olika som hos två vanliga syskon.

Svar på proverna kommer efter 2 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Tvillingtest

Tvillingtest

20 genetiska testmarkörer

20 markörer är vår standardtest och fullt ut tillräcklig för släktskapsfrågor. Genom att jämföra den genetiska profilen hos tvillingar, kan vi definitivt avgöra vilken typ av tvillingar de är. Test av två personer inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 1995 kronor BESTÄLL

25 genetiska testmarkörer

Vi erbjuder den som vill ha ytterligare förfinad DNA analys med 25 markörer.
Priset för utökat tvillingtest inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 2995 kronor BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även tvillingtest för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC). Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB