mtDNA Jämförelsetest

mtDNA-test görs för att avgöra om personer är biologiskt släkt genom sina mödrars sida av familjen. Detta test jämför direkt ditt DNA med en möjlig släktings DNA och visar om du är släkt via en kvinnlig linje. Detta skall inte förväxlas med: Ursprung Kvinnlig Linje (mtDNA) Test, som avgör din nedärvda haplogrupp baserat enbart på ditt DNA.

Termen mtDNA är en förkortning av mitokondrie-DNA, en typ av DNA som finns i mitokondrier eller energiproducerande ”kraftpaket” av cellerna. Mitokondrie-DNA överförs från mor till barn, vilket gör att vi kan spåra enskilda personers härstamning på mödernet. Medan både söner och döttrar ärver mtDNA från sina mödrar, kan endast döttrar överföra mtDNA vidare till sina barn.

I ett mtDNA Jämförelsetest, sekvenseras testpersonernas mtDNA, d.v.s. då bestämmer man ordningen på DNA-molekylerna. Dessa sekvenser jämförs sedan för att avgöra om en person på mödernet, delar samma linje. mtDNA-sekvenser hos personer med släktskap på mödernet, har förutsägbara likheter.

OBS: Även om denna jämförelseanalys kan avgöra att personer är släkt, kan inte typen av släktskap avgöras, oavsett om de är mor/ dotter, farbror/ kusin, morfar/ dotterson, etc.

En mtDNA Kvinnlig linje, kräver deltagande av två eller flera personer som vill veta om de är biologiskt relaterade genom sina mödrar. Man kan vara både man eller kvinna, till skillnad från deltagarna i Y-kromosomen DNA-test, som ska vara manliga.

Svar på proverna kommer efter 10 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

I standardtesten ingår två person, inklusive ett betalt svarskuvert. Det finns ingen gräns för hur många personer som kan delta i testen.

Pris: 2595 kronor BESTÄLL

Ytterligare personer kan delta i samma test. Det finns ingen gräns för hur många som kan delta. Varje ytterligare testdeltagare kostar 2595 kronor

Pris: 2595 kronor per person BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även mtDNA-test för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC). Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB