Moderskapstest

När moderskapet till ett barn är ifrågasatt, kan vår DNA moderskaptest ge definitivt svar på hur det ligger till. Deltagarna i testet är främst barnet och den påstådda mamman men vi ser gärna för ett säkrare svar att även barnets far deltar i testen.

En mamma-test fungerar på ungefär samma sätt som ett faderskapstest. Barnets genetiska profil, jämförs med den påstådda mammans och våra experter klarlägger om DNA-arv från mor till barn finns eller ej. Moderskapstest är användbart i ett antal olika situationer, bland annat:

  • När ett adoptivbarn och en biologisk mamma återförenas efter år av separation, och man vill bekräfta sin biologiska relation
  • När en mamma som planerar barn genom provrörsbefruktning  vill bekräfta att rätt embryo blir implanteras i hennes livmoder
  • När en familj eller sjukhuspersonal misstänker, att barnet av misstag förväxlats på sjukhusets förlossnings- eller BB-avdelning

Svar på proverna kommer efter 2 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Moderskapstest

Moderskapstest

20 genetiska testmarkörer

20 markörer är vår standardtest och fullt ut tillräcklig för släktskapsfrågor. Priset för att testa två personer inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 1995 kronor BESTÄLL

25 genetiska testmarkörer

Vi erbjuder den som vill ha ytterligare förfinad DNA analys med 25 markörer. Testning av en mor och ett barn inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 2995 kronor BESTÄLL

Ytterliggare personer

Ytterligare personer kan delta i samma test, t.ex. fadern, fler syskon. Varje ytterligare testdeltagare kostar 995 kronor utöver standardtestets avgift. Pris: 995 kronor per person BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även moderskapstest för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC). Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB