Syskontest

Syskontest kan svara på om två personer är hel- eller halvsyskon. Denna typ av test, utförs t.ex. när en påstådd fader inte finns tillgänglig för faderskapstestning, där påstådda syskon vill veta, om de har båda eller bara en förälder gemensamt.

Vi utför två typer av syskonskapstester:

  • Halvsyskontest. Detta test utförs när två personer vill veta om de delar en biologisk förälder (som när två syskon inte har samma biologiska mamma men skulle vilja veta om de har samma biologiska far).
  • Helsyskontest. Detta test utförs när två syskon delar en biologisk förälder och vill veta om de är helsyskon, d.v.s. även delar den andra föräldern (som när två syskon vet att de har samma biologiska mor och vill veta om de också har samma biologiska pappa).

En syskontest kräver deltagande av två påstådda syskon (på grund av komplexiteten i testet kan inte fler än två påstådda syskon testas samtidigt).

Vi har stor hjälp av ifall barnens mor eller mödrar kan delta i testet. En syskonstudie är en komplex DNA-test, och en mors medverkan kan vara till stor hjälp i processen. När en mamma bidrar med ett DNA-prov, kan laboratoriet eliminera hennes bidrag till barnets genetiska profil och fokusera på faderns bidrag.

Om mamma eller mödrar inte kan medverka i testet, kan vi fortfarande utföra testet. Det kräver dock en utökad syskontest, vilket kan kräva längre tid samt utökade analyser. 20 genetiska testmarkörer, räcker som regel till alla våra tester.

Svar på proverna kommer efter 5 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Syskontest

Syskontest

20 genetiska testmarkörer

Test av två påstådda syskon och en mamma inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 2395 kronor BESTÄLL

25 genetiska testmarkörer

Vi erbjuder den som vill ha ytterligare förfinad DNA analys med 25 markörer. Testning av två påstådda syskon och en mamma, inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 3795 kronor BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även syskonskapstest för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC). Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB