Genetisk rekonstruktion

Genetisk rekonstruktion är en serie DNA-tester av flera personer och används t.ex. när en påstådd fader inte finns tillgänglig för faderskapstestning. Genom att jämföra ett barns DNA-profil, med den påstådda pappans kända släktingar, kan vi avgöra om det finns biologiskt släktskap till barnet.

En genetisk rekonstruktion kräver medverkan av flera personer.

  • Om barnets mor är tillgänglig för testning, behöver vi testa henne, barnet, och minst två nära släktingar* till den en otillgängliga, påstådd fadern.
  • Om barnets mor inte är tillgänglig för testning, behöva vi testa barnet och minst tre nära släktingar* till den otillgängliga, påstådda fadern.

* Som nära släktingar definieras den påstådda faderns biologiska föräldrar och helsyskon.

Svar på proverna kommer efter 14 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Pris, fyra testpersoner, inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 6995 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB