Farbror- faster- morbror- mostertest

Detta DNA-prov, används t.ex. för att avgöra om ett barn är biologiskt släkt till en påstådd faders syskon. Detta test är ett bra alternativ när en påstådd far inte kan delta i testet som istället kan utföras av hans bror eller syster.

Svar på proverna kommer efter 5 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

20 genetiska testmarkörer

Jämförelse med 20 markörer är vår standardtest och fullt ut tillräcklig för släktskapsfrågor. Priset för att testa ett barn, (en) farbror/faster samt mor inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 2395 kronor BESTÄLL

25 genetiska testmarkörer

Vi erbjuder den som vill ha ytterligare förfinad DNA analys med 25 markörer. Priset för att testa ett barn, (en) farbror/faster eller (en) faster/moster samt mor inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 3795 kronor BESTÄLL

Ytterliggare testpersoner

Ytterligare personer kan delta i samma test, t.ex. syskon, förälder eller ytterligare farbror, faster, morbror eller moster. Varje ytterligare testdeltagare kostar 995 kronor utöver standardtestets avgift. Pris: 995 kronor per person BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även denna test för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC). Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB