Far och morföräldertest

Ett släktskapstest där barnet och både far- morföräldrar på ena sidan testas. Dessa tester används t.ex. när tvivel finns kring föräldraskap hos en försvunnen eller avliden far. Därför kan man istället låta testa den påstådda pappans biologiska föräldrar.

Om barnets mor är tillgänglig för testning, ser vi helst att även hon deltar i testen. Om barnets mor inte är tillgänglig för ett test, kan vi fortfarande utföra testet men då krävs utökade tester och analyser för att uppnå avgörande resultat. Vi tillhandahåller denna service utan extra kostnad.

Svar på proverna kommer efter 5 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Far och morföräldertest

Far och morföräldertest

20 genetiska testmarkörer

Jämförelse med 20 markörer är vår standardtest och fullt ut tillräcklig för släktskapsfrågor. Priset för att testa ett barn, mamma och far- eller morföräldrar inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 2395 kronor BESTÄLL

25 genetiska testmarkörer

Vi erbjuder den som vill ha ytterligare förfinad DNA analys med 25 markörer. Priset för att testa ett barn, mamma och far- eller morföräldrar inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto): 3295 kronor BESTÄLL

Ytterliggare testpersoner

Ytterligare personer kan delta i samma test, t.ex. syskon, ytterligare mor eller farföräldrar. Varje ytterligare testdeltagare kostar 995 kronor utöver standardtestets avgift. Pris: 995 kronor / person BESTÄLL

Juridisk giltighet

Bernadotte & Falk AB utför i samarbete med t.ex. socialnämnder och jurister även far- morföräldertest för juridiskt giltighet med spårbarhetscertifiering Chain Of Custody (COC). Pris: 3695 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB