DNA-spår test

Detta test används t.ex. om du vill testa DNA från en person, (med dennes godkännande) som inte fysiskt kan närvara vid testet. Vi testar material, allt från tänder, hår, tandborstar, rakhyvlar, rakapparatsinnehåll, plåster, blod, näsdukar, sekret från svalg eller näsa (från t.ex. näsduk), begagnat snus, cigarettfimpar, naglar, tuggummi etc.

Fläckar som du tror innehåller DNA på textil eller papper m.m. kan klippas ut för att behändigt kunna skickas. Använd rena plasthandskar eller plastpåsar som skydd på händerna för att provet inte skall kontamineras (förorenas). Testmaterialet skall vara torrt innan det förpackas. OBS Är provet blött skall det självtorka och det får ej läggas i plastpåse, eftersom provet kan förstöras p.g.a. mögelrisk.

Notera att vi inte återlämnar inskickat material och att vi inte kan garantera att det finns tillräckligt med DNA i det inskickade materialet som kan behöva kompletteras.

Svar på proverna kommer efter 5 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Det ingår ett testkitt (kindprov) avsedd för dig som referens att jämföra med det DNA som möjligen påvisas. Ett valfritt material till analys ingår också plus ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto).

Pris: 2695 kr BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB