DNA-profil

DNA-profilering är en analys av en individs DNA där man studerar ett antal DNA-markörer. Vanligtvis används detta för att säkert fastställa människors identitet. DNA profileras i specifika DNA-regioner som kallas mikrosatelliter. DNA-profilering av mikrosatelliter används för faderskapstestning samt andra typer av släktskapstestning.

Bernadotte & Falk AB, erbjuder DNA-profilering tillsammans med ett komplett utbud av DNA-tjänster, läs mer om DNA bank.

Svar på proverna kommer efter 2 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

DNA-profil, inklusive ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto):

Pris: 1295 kronor BESTÄLL

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB