Medlem i Familjen Bernadotte

Fullständigt medlemskap i Familjen Bernadotte, erbjuds den som genom vår Royal-DNA-test fått sitt släktskap bekräftat, eller till den som söker och redan är erkänd släkting till huset Bernadotte. Mer uppgifter delges till sökande som uppnår kriterierna för medlemskap, efter personlig kontakt.

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB