Hitta historiska svar

Många har hört av sig till oss med sina släkthistorier som ofta utpekar Oscar I, Karl XV eller Oscar II som påstådd far till sin farfar eller farfars far. Släktforskning via kyrkböcker är ett komplement som kan ge svar på när och var släktens ”oäkta prins” föddes och ibland annan viktig information.

Man kan forska i offentliga arkiv och jämföra kungliga händelser som resor, besök på olika orter och årtal med det oäkta kungabarnets födelsedata. På så sätt kan ett pussel läggas, för att utesluta eller ringa in, vilken kung eller prins det kan röra sig om. Många av dessa barn föddes vid någon krono- eller kungsgård, där någon piga eller flicka i högre rang skulle ha valts ut av kungen.

I en del fall fick barnet, efter kärleksmötena, förnamnet efter sin far och efternamn i patronymikon, t.ex. Karl Karlsson, efter Karl XV. Gåvor var också vanliga, allt ifrån stora summor pengar, till slott, stugor, medaljonger och smycken.

Skam VS stolthet

Det var under 1800-talet, ett brott, enligt Svensk lag att föda oäkta barn. Därför utreddes händelsen där mamman tvingades ange vem fadern var. Förutom att stå ut med sin skam, kunde hon också bli bestraffad för den här typen av brott. Kanske just av dessa anledningar, bar hon ofta sin hemlighet med sig, till ända fram till sin sista dag, då sanningen måste fram.

Kungligt kärleksliv

Att kungligheter, inte bara i Sverige, levt ett promiskuöst liv, har genom tiderna varit accepterat. Ofta valdes gemål ut av enbart politiska skäl, där i bästa fall kärlek uppstod. Istället fick frillor, mätresser och andra snedsprång, mätta kärlekens behov. Visst kan vi idag tycka att kungen tog sig stora friheter vid sina tillfälliga möten med kvinnor. Dessa var naturligtvis oftast i underläge eller under stark beroendeställning.

Vi vet att vissa historier talar om längre romanser och kanske sann kärlek. På 1800-talet när Bernadottedynastins prinsar och kungar spred sin avkomma bland folket, stod monarkin stark i Sverige. Ett kungligt kringresande sällskap på den tiden, kanske kan jämföras med populariteten hos dagens turnerande idoler. Vi talar å andra sidan sällan öppet om våra släkthistorier, som handlar om skam eller tabu.

Go back

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB