Bernadotte DNA test

Vi erbjuder släktskapstest mot det Svenska kungahuset Bernadotte, för biologisk, rakt nedstigande manslinje. Eftersom vi gör jämförelse med mannens Y-kromosom måste den manliga linjen vara obruten, alltså endast från far till son, o.s.v. Till testen ingår även bestämning av Haplogrupp, d.v.s. vilket ursprung i världen på fädernet, testpersonen härrör ifrån, värde 1195 kronor.

Svar på proverna kommer efter 23 arbetsdagar ifrån att laboratoriet mottagit provet för analys.

Priset för att testa en manlig person, inklusive bestämning av haplogrupp och ett betalt svarskuvert (kund utanför Sverige betalar svarsporto).

Pris: 7495 kronor BESTÄLL

 

Vilka svar ger testet

I ditt svar får du veta om släktskap bedöms finnas, eller att släktskap helt kan uteslutas. I dagsläget kan vi endast erbjuda testet på Bernadottes manslinje. Alla på den biologiska manliga sidan bär på gemensam Y-kromosom. Vår Bernadottetest görs via matchning med Y-DNA-test och utgör nära nog, fullständigt bevis för om släktskap finns. Däremot kan testen inte tala om vilken person släktskapet utgår ifrån.

För dig som inte har en rak manslinje. Se mer under Kunglig Test för alla linjer.

Testet är för självkännedom. Vi kan i speciella fall, erbjuda testet för juridisk hållbarhet.

Go back

Learn more

Related pages

© 2011 Bernadotte & Falk AB