Köpinformation

DNA-Test för alla

Så snart inbetalning skett, skickas testpaketet med posten till den adress du uppgett, tillsammans med fullständiga instruktioner. Testpaket innehåller, fyra provpinnar och frankerade svarskuvert. Pinnarna placeras efter skrapningen på insidan av kinderna, i svarskuvertet och returneras därefter snarast möjligt.

Beställning och betalning

Du beställer ett eller flera tester genom Beställ DNA-test där alla produkter finns samlade. För att lägga beställningen klickar du på kassan och fyller i dina kontaktuppgifter.

Direktbetalning kan göras för Swedbanks kunder.

PayPal

För att slutföra betalningen kan du välja den helt säkra betaltjänsten PayPal för betalning med kreditkort eller PayEx som även fakturerar och erbjuder delbetalning. Du kan slutföra köpet utan paypal-konto men om du redan har ett kan du natuligtvis använda det också. Se ytterligare information om säkerhet i betalningen längre ner under sekretess.

PayEx

1. Villkor Kreditkort

”Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas per post.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Credit AB och PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran. Uppgifterna kan lämnas ut till underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag.

Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, om du inte skriftligen anmäler till PayEx att du inte samtycker till detta”.

2. Villkor Faktura

Leveransvillkor:

Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor ”Väljer du att betala med faktura kommer vi att göra en kreditprövning. Faktureringsavgift utgår med för närvarande 0 kronor. Faktura skickas till din folkbokföringsadress.

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Credit AB på det konto som PayEx Credit AB anvisar på fakturan”.

3. Information om Delbetala

Leveransvillkor:

Leverans sker till din folkbokföringsadress.”Väljer du Delbetala som betalsätt kommer du att kreditprövas och få lämna uppgifter om namn, personnummer och adress för identifiering. Blir du godkänd får du ett avtal om kontokredit med vår betaltjänstleverantör PayEx Credit AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Avtalet löper tills vidare. Det kan sägas upp på sätt som anges i allmänna villkor.

När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning.

Lägsta belopp att betala per månad är 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande reporänta + 17,00% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Samtycke

Behandling av personlig information sker med samtycke från samtliga personer som ingår i våra DNA-tester (4 § Datainspektionens författningssamling (DIFS) 2001:1). Personer under 15 år, behöver målsmans samtycke.

Samtliga våra DNA-tester, förutsätter att alla personer som testas, samtidigt ger sitt tillstånd till oss att behandla personlig information.

Leverans

Beroende på vilken typ av test du beställt, behöver vårt labb ett bestämt antal arbetsdagar (läs på respektive test) från att vi fått in ditt prov, till att svaret på analysen delges dig. Vi skickar dig resultatet med e-post där all information finns. Om du hellre vill att vi skickar dig resultatet per brev tar det några dagar extra.

Svaren på alla våra tester ges på Engelska.

Sekretess

Allt fysiskt material såsom testpaket och svar levereras i omärkta, neutrala förpackningar. Ditt inlämnade DNA, förstörs 3 månader efter att analysen är klar och ingen utomstående person, organisation eller myndighet kan ta del av den information du lämnar. Vi garanterar full sekretess genom hela förloppet.

Betaltjänsten Paypal använder använder SSL (Secure Socket Layer) vilket betyder att alla beställningar är helt krypterade och därmed säkra. Paypal är bland annat certifierade med VeriSign autentisering.